2. huhtikuuta 2014

Väkevässä virrassa Itämeren aalloilla 18-20.3.


Ensimmäisen ARA-pajan teemana oli laadukasta asumista kaikille. Se on oikeudenmukainen, mutta tiukka tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää paitsi asumiseen liittyvien näkökulmien laajaa tarkastelua myös kaikkien mukana olevien osapuolten sitoutumista. Pajassa lähestyttiin aihetta esittelemällä asumisen kehittämisen uusia avauksia ja erityisryhmien asumista. Tällainen keskustelun herättely onkin yksi ARAn tehtävä. Samalla voidaan jalkauttaa T&K-hankkeiden hyviä tuloksia.

Oli mukavaa huomata, että asumisen hinta-laatu -suhdetta oli mietitty sekä rakennuttajien, rakentajien, asukkaiden että veronmaksajien näkökulmista. Lisäksi oli kehitetty innovaatioita, malleja ja pilotteja asumisen haasteiden ratkaisemiseksi. ARA-pajassa kerrottiin esimerkkejä, miten kohtuuhintaista, mutta silti laadukasta asumista voidaan rakentaa, esiteltiin yhteistyömalleja peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä kiinnostavia elinkaarimittareita parantamaan mm. energiatehokkuutta. Mielestäni erityisen hienoa oli se, että nuoret arkkitehdit, tutkijat ja asiantuntijat pääsivät Pajassa yleisön eteen kertomaan osaamisestaan.

ARA-pajassa esteettömyyden teemaa taottiin, käännettiin ja kaulittiin. Vaikka panelisteilla oli varsin erilaisia näkemyksiä - kärjekkäitäkin, kuten asiaan kuuluu - niin keskustelun edetessä lähestyttiin konsensusta. Tulikin mieleen, että meidän suomalaisten pitäisi ryhtyä keskustelemaan enemmän ihan kaikista asioista. Ruotsalaiselle diskuteeraus-kulttuurille on vähän hymähdelty, mutta itse vakuutuin keskustelun tärkeydestä kehittämisessä ja päätöksenteossa. Pitäisikö keskustelun edistäjiä ja Juha Salmen kaltaisia erinomaisia fasilitaattoreita palkata työpaikoille ja samalla edistää parempia päätöksiä sekä pyrkimystä flow-tilaan.

Kehitysvammaisten asumisen mallikkaat esimerkit Lahdesta ja Kymenlaaksosta sekä tutkimuksen ja käytännön yhteensovittaminen siivitettyinä laitos- ja kotihoidon vertailulaskelmilla ja lainsäädännön kiemuroilla avasivat kuulijalle ikkunan erityisryhmien asumiseen sekä heidän omaistensa ja alalla työskentelevien osaajien arkeen ja elämään.  Maisema on monimutkainen, yksilötasolla erittäin koskettava ja toimiakseen se vaatii kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä, kokeilunhalua ja myös tietoisen riskin ottamista. Toisen ihmisen läheisyyttä ja kohtaamista ei silti mikään voita!

ARA-Pajassa puhuttiin myös keskinäisestä luottamuksesta ja sen merkityksestä verkostomaisessa yhteistyössä. Luottamushan ohjaa päivittäisiä valintojamme. Vaikka Suomessa luottamus on keskimäärin varsin korkealla tasolla verrattuna muihin Euroopan maihin, niin meilläkin on lukuisia esimerkkejä siitä, miten luottamuksen voi menettää ”yhdessä yössä” ja miten sen saaminen takaisin on työn ja tuskan takana.

Pajassa oli mahdollisuus myös pukeutua AgeMan-pukuun ja kokea konkreettisesti, miltä tuntuu toimia ikääntyneenä, kun nivelet, niska ja selkä ovat jäykkiä eikä näkökään ole enää entisellään. Pelottava ajatus! Ja niin lähellä!!! Onneksi Hanna oli vapaaehtoinen.

Kuitenkin, kun vedin painavaa matkalaukkua seminaarin jälkeen pitkin Hyvinkään Sveitsin soraisia käytäviä, tuntui, että AgeWoman oli sittenkin päässyt päälle!

Kiitos ARA-pajan esiintyjille, osallistujille ja järjestäjille :)

Terveisin: Irene, kehittämiskoordinaattori, ARA


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti